Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?

THỨ HAI, 27/12/2021 10:31:01

Hỏi: Tôi muốn hỏi có trường hợp nào tham ô tài sản của Nhà nước mà chỉ bị phạt hành chính hay không?

VĂN SỸ (Tứ Kỳ)

Trả lời: Theo điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm: đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục 1 chương 23 Bộ luật Hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Phạt tù từ 7 - 15 năm đối với trường hợp phạm tội có tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; phạm tội 2 lần trở lên; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng...

Phạt tù từ 15 - 20 năm nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng...

Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá một tỷ đồng trở lên; gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên.
Nếu tham ô tài sản nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự như các trường hợp nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng, theo điểm a khoản 1 điều 12 Nghị định 63/2019/NĐ-CP. Ngoài việc bị phạt tiền còn bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.