Sử dụng ảnh người khác để quảng cáo cửa hàng chụp ảnh có bị cấm không?

THỨ TƯ, 21/09/2022 20:31:17

Hỏi: Hôm trước tôi có đi qua cửa hàng chụp ảnh để chụp ảnh thẻ lấy ngay, thấy cơ sở đó treo nhiều ảnh thẻ cá nhân của các nhân vật nổi tiếng, trong đó có nhiều người nước ngoài là nguyên thủ quốc gia, diễn viên với mục đích quảng cáo cửa hàng chụp ảnh của họ.

Vậy xin hỏi, việc sử dụng ảnh thẻ cá nhân để quảng cáo cửa hàng chụp ảnh có bị cấm hay không? Hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng cáo bị xử phạt như thế nào?
XUÂN THÀNH (TP Hải Dương)

Trả lời: Theo khoản 1 điều 32 của Bộ luật Dân sự năm 2015, quyền của cá nhân (hay là quyền nhân thân) đối với hình ảnh được quy định như sau: “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”.

Như vậy, việc sử dụng ảnh thẻ cá nhân để quảng cáo cửa hàng chụp ảnh không bị cấm nếu cửa hàng chụp ảnh đó có trả thù lao cho người có hình ảnh hay được sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc hai bên có những thỏa thuận khác.

Đối với vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, khoản 3 điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo quy định: “Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ; Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép”.

Như vậy, hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng cáo mà không được sự đồng ý của họ có thể bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng.