Quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự

THỨ SÁU, 19/11/2021 09:00:00

Quyền lợi của người tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) được quy định cụ thể tại Luật NVQS 2015, các Nghị định 204/2004/NĐ-CP và 27/2016/NĐ-CP, Thông tư 95/2016/TT-BQP.

Theo đó, trong thời gian tại ngũ người tham gia NVQS có các quyền lợi sau:

- Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính hưởng các chế độ hiểm xã hội theo quy định.

- Được nghỉ phép hằng năm. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi nghỉ phép hằng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về). Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc người thân từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày (không kể ngày đi và về). Được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

- Khi tham gia tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên. Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ.

- Được hưởng phụ cấp hằng tháng: Mức phụ cấp  được tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở. 

- Trợ cấp một lần khi xuất ngũ:

Cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Được trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ...

Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành NVQS, sau khi xuất ngũ sẽ được tiếp nhận vào học tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi. Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề; được tiếp nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm; được ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo...

TRƯƠNG HÀ (tổng hợp)