Ôtô chậm đổi sang biển số màu vàng sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

THỨ BA, 26/10/2021 10:42:48

Hỏi: Tôi muốn biết hạn cuối đổi biển số xe kinh doanh vận tải từ màu trắng qua màu vàng là khi nào? Nếu chậm đổi có bị xử phạt hay không?

KIM THANH (TP Hải Dương)

Theo điểm đ khoản 6 điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 1.8.2020), biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Căn cứ khoản 2 điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1.8.2020 sẽ đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31.12.2021.

Như vậy, từ ngày 31.12.2021, nếu xe kinh doanh vận tải chưa đổi biển số xe từ nền màu trắng sang vàng sẽ bị xử phạt.

Theo điểm đ khoản 7 điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, việc không thực hiện đúng quy định về biển số như trên sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe.

Khoản 3 điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định, hồ sơ để đổi biển số xe kinh doanh vận tải từ nền màu trắng sang màu vàng là Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA).