Dùng thông tin trong "thẻ xanh Covid-19" làm căn cước công dân được không?

THỨ SÁU, 22/10/2021 08:22:18

​Hỏi: Trong giấy tờ khai sinh của tôi không có ngày, tháng mà chỉ có năm sinh thì có làm được thẻ căn cước công dân (CCCD) không?

Trước đó, trong quá trình tiêm vaccine Covid-19 và trong phần thẻ xanh có ghi ngày, tháng sinh là ngày 1.1. Vậy giờ dựa trên đó làm ngày, tháng sinh để làm thẻ CCCD được không?

NGUYỄN THỜI (Nam Sách)

Trả lời: Theo điều 18 Luật CCCD 2014 quy định mặt trước thẻ CCCD có thông tin ngày, tháng, năm sinh của công dân. Đây là thông tin bắt buộc phải có để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

Theo điều 11, Thông tư 59/2021/TT-BCA của Bộ Công an, trong quá trình làm thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận sẽ tra thông tin người dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân cần có giấy tờ hợp pháp để chứng minh những nội dung còn thiếu, những nội dung sai sót trong tờ khai làm CCCD.

Trong trường hợp này, bạn muốn làm thẻ CCCD mà trong giấy khai sinh không có ngày, tháng sinh thì có thể sử dụng các giấy tờ khác như sổ hộ khẩu, giấy chứng sinh, chứng minh nhân dân cũ… có thể hiện ngày, tháng sinh để nộp kèm theo hồ sơ làm CCCD.

Trong trường hợp không có bất cứ giấy tờ nào khác chứng minh ngày, tháng sinh, bạn cần đến UBND cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký cư trú để làm thủ tục bổ sung hộ tịch (cụ thể là bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh). Sau đó tiến hành làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp theo quy định.

Ngoài ra, bạn cũng không thể sử dụng ngày, tháng sinh trong "thẻ xanh Covid-19" để làm CCCD vì thông tin ngày, tháng sinh (ngày 1.1) trong thẻ này là thông tin bạn tự kê khai nên không thể sử dụng.