Đã khai sinh cho con ở nước ngoài, về Việt Nam sinh sống có phải làm lại?

THỨ HAI, 14/11/2022 14:03:50

Hỏi: Con tôi sinh ở nước ngoài và đã làm khai sinh tại đó. Nay gia đình tôi về Việt Nam sinh sống, muốn con có mã định danh cá nhân và giấy tờ để đi học trong nước.

Chúng tôi đều quốc tịch Việt Nam, nay có cần làm khai sinh lại cho con không, thủ tục ra sao?
XUÂN HÒA (Kinh Môn)

Trả lời: Về nguyên tắc, mỗi sự kiện hộ tịch của cá nhân chỉ được đăng ký một lần, do vậy trường hợp người đã được đăng ký khai sinh ở nước ngoài thì không thể đăng ký khai sinh lần nữa ở Việt Nam.

Điều 22 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28.5.2022 quy định: "Công dân Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, nếu có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch, cấp Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh và bản sao Giấy khai sinh cho người yêu cầu".

Căn cứ điều 49 Luật Hộ tịch 2008 thì thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh được thực hiện như sau:

Bước 1: Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch, cụ thể là Phòng Tư pháp cấp huyện nơi gia đình đang cư trú.

Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ, công chức làm công tác hộ tịch kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Nếu vợ chồng bạn có quốc tịch Việt Nam thì được cấp mã định danh cá nhân theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP. Đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ thì được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.