Con nuôi có được hưởng thừa kế?

THỨ NĂM, 28/10/2021 13:05:00

Hỏi: Năm nay em 17 tuổi, em được nhân nuôi cách đây 7 năm, vừa rồi mẹ nuôi đột ngột qua đời.

Mẹ không để lại di chúc, vậy em có được hưởng thừa kế như các anh, chị là con đẻ hay không?
NGUYỄN HẰNG

Theo điểm a khoản 1 điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp người chết không có di chúc sẽ thực hiện thừa kế theo pháp luật.

Theo điểm a khoản 1 và khoản 2 điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn là con nuôi sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất, được hưởng phần di sản từ mẹ nuôi bằng với anh, chị là con đẻ của mẹ nuôi.

Lưu ý, con nuôi và mẹ nuôi trong trường hợp này phải được xác lập quan hệ mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Trường hợp nhận con nuôi (cho ăn ở, đi học...) nhưng không xác lập quan hệ mẹ nuôi - con nuôi đúng quy định thì không được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ điểm b, c khoản 1 và khoản 3 điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.