Có được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà đất duy nhất?

THỨ TƯ, 17/11/2021 08:00:00

Hỏi: Tôi có căn nhà duy nhất được cấp giấy chứng nhận 3 tháng trước, giờ đem bán cho người bạn. Như vậy tôi có được miễn thuế thu nhập không?

 DUY TÙNG (TP Hải Dương)
Trả lời: Theo điều 2, khoản 5 điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, anh thuộc trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Khoản 2 điều 4 Nghị định 65/2013 của Chính phủ quy định, cá nhân được miễn thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chỉ có duy nhất một nhà đất ở Việt Nam, nhưng phải đáp ứng các điều kiện:

- Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó).

- Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

- Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ.nhà dâ

Như vậy, anh không được miễn thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc chuyển nhượng nhà đất trong trường hợp này vì mới được cấp giấy chứng nhận 3 tháng trước (chưa đủ 183 ngày).