Có được kết hôn lại với chồng cũ?

THỨ BẢY, 27/11/2021 10:44:03

Hỏi: Sau khi kết hôn khoảng 2 năm, tôi đã ly hôn với chồng. Nay muốn quay lại với chồng cũ, tôi có được đăng ký kết hôn?

TRANG THƯƠNG (TP Hải Dương)
Trả lời:

Căn cứ khoản 2, điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về đăng ký kết hôn như sau:

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Như vậy, theo quy định trên và trường hợp mà bạn đề cập, mặc dù đã ly hôn nhưng muốn quay lại thì hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn lại từ đầu. Tuy nhiên, nếu không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền mà chỉ chung sống với nhau trên thực tế thì quan hệ hôn nhân sẽ không được pháp luật công nhận và bảo vệ.