Chối bỏ trách nhiệm làm cha, có phạm pháp?

THỨ BA, 28/12/2021 12:31:20

Hỏi: Khi tôi có bầu, bạn trai hứa chu cấp nuôi con nhưng không cưới tôi mà cưới người khác. Bạn trai tôi có vi phạm pháp luật không? Tôi nên giải quyết thế nào?

VIỆT LINH (Chí Linh)

Trả lời: Việc làm người yêu mình có bầu mà không cưới, chối bỏ trách nhiệm của bạn trai bạn chỉ có thể coi là vi phạm về mặt đạo đức, còn pháp luật hiện hành không điều chỉnh, không can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của con người. Tuy nhiên, do bạn chưa nói rõ về độ tuổi của hai người nên căn cứ quy định pháp luật, tôi cho rằng có các trường hợp sau để giải quyết:

Trường hợp 1: Thời điểm giao cấu dẫn đến kết quả có thai người nam đã đủ 18 tuổi nhưng người nữ chưa đủ 16 tuổi. Trong trường hợp này người nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, được quy định tại điều 145 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, tùy theo tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp 2: Thời điểm giao cấu dẫn đến kết quả có bầu của người nữ, cả hai người đã đủ tuổi theo quy định của luật là đã trên 16 tuổi. Trong trường hợp này, người nam không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ chịu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Đối với nghĩa vụ cấp dưỡng, trong trường hợp làm người yêu có bầu mà không cưới thì người nam phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Việc cấp dưỡng được thực hiện trước hết do các bên thỏa thuận, nếu trong trường hợp không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Dù thỏa thuận hay yêu cầu tòa án giải quyết cấp dưỡng cho con thì cũng phải căn cứ dựa trên thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hằng tháng, hằng quý, nửa năm, hằng năm hoặc một lần.