Đăng thông tin đòi nợ lên mạng xã hội có thể vi phạm pháp luật

THỨ HAI, 19/09/2022 09:44:30

Hỏi: Người vay chây ì không trả thì chủ nợ có được phép đăng hình ảnh người vay kèm thông tin lên mạng xã hội không?

XUÂN THÀNH (Chí Linh)

Trả lời: Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Ngoài ra, điều 38 bộ luật này cũng nêu, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Như vậy, việc đăng hình ảnh con nợ lên mạng xã hội mà không được sự cho phép của họ là bất hợp pháp. Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-30 triệu đồng, theo điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 và điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Người vi phạm còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tiền từ 10-30 triệu đồng; hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; hoặc phạt tù 3 tháng đến 5 năm.

Người vi phạm cũng có thể phải bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác theo điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.