Bảng lương nhân viên công khai hay phải giữ bí mật?

THỨ NĂM, 12/01/2023 10:37:35

Hỏi: Tôi làm ở công ty nhà nước, đến kỳ lĩnh lương, kế toán in tờ giấy báo chi tiết mức thu nhập của tất cả mọi người, mức đóng thuế, gửi cho mỗi phòng ban một tờ cùng xem, thấy rất bất tiện.

Tôi xin hỏi, thu nhập cá nhân có phải là thông tin cá nhân, riêng tư, cần được bảo mật? Kế toán công ty tôi làm như vậy có phạm luật không?
 
PHẠM NHUNG (Gia Lộc)

Trả lời:

Theo khoản 3 điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình: Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Pháp luật hiện hành không có định nghĩa thế nào là bí mật cá nhân hay thông tin cá nhân nhưng có thể hiểu bí mật cá nhân là các thông tin, tài liệu nói về những điều thầm kín riêng tư của cá nhân mà người đó không muốn tiết lộ cho người khác biết và không bắt buộc phải công khai cho người khác biết. Việc giấu, không tiết lộ những thông tin, tài liệu này không làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, của xã hội và của cá nhân khác.

Từ các căn cứ trên có thể khẳng định thu nhập cá nhân cũng là một loại bí mật cá nhân và cần được bảo mật.