Ai trả lương cho ngày nghỉ kết hôn?

THỨ TƯ, 07/09/2022 20:18:25

Hỏi: Tôi đi làm công ty được 6 tháng, sắp tới có dự định kết hôn. Khi kết hôn tôi sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Những ngày nghỉ đó tôi được hưởng nguyên lương không và tiền lương đó do công ty chi trả hay do cơ quan bảo hiểm chi trả?
NHƯ THÀNH (TP Hải Dương)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 115 Bộ luật Lao động 2019: Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

- Kết hôn: nghỉ 3 ngày;

- Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 1 ngày;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 3 ngày.

Đối chiếu với quy định trên thì khi kết hôn bạn sẽ được nghỉ 3 ngày và công ty nơi bạn đang làm việc vẫn phải trả 100% tiền lương cho bạn. Tuy nhiên, với điều kiện bạn phải thông báo với người sử dụng lao động nơi bạn làm việc biết. Ngoài ra, bạn còn có thể “thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương” theo quy định tại khoản 3 điều 115 Bộ luật Lao động 2019.