[Video] Bán kết 1 đơn nam: Nguyễn Anh Tú (Việt Nam) 2 - 4 Phakpoom (Thái Lan)

THỨ SÁU, 20/05/2022 14:29:46

Gặp đối thủ có lối đánh kỵ dơ của Thái Lan là Phakpoom, Nguyễn Anh Tú đã phải gác vợt với tỷ số 2-4, chấp nhận giành tấm huy chương đồng đơn nam.

>>> [Video] Bán kết 2 đơn nữ: Zeng Zian (Singapore) 3 - 4 Orawan (Thái Lan)

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBaoHaiDuongFB%2Fvideos%2F409272751063128%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="500" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
Xem trực tiếp
PV