Nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở TP Hải Dương chủ động chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho SEA Game 31

THỨ SÁU, 17/12/2021 17:20:44

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Dương chủ động lát vỉa hè đồng bộ để chuẩn bị cho SEA Game 31.


Đoạn vỉa hè ở đường Trường Chinh được doanh nghiệp đầu tư lát gạch theo yêu cầu của TP Hải Dương
Hiện nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Dương chủ động chỉnh trang đô thị chào mừng SEA Game 31 theo yêu cầu của UBND thành phố. Tại một số tuyến đường phố như Trường Chinh, Thanh Niên, Lê Thanh Nghị…, các cơ quan, doanh nghiệp đã tự bỏ chi phí lắp đặt block, lát vỉa hè trong phạm vi của đơn vị theo mẫu chung của thành phố. UBND TP Hải Dương sẽ đầu tư lắp đặt block, lát vỉa hè ở khu vực công cộng; hỗ trợ lắp đặt block, viên đan rãnh ở những đoạn vỉa hè trước nhà dân và vận động người dân bỏ kinh phí lát vỉa hè. Đối với phần việc lát vỉa hè vận động người dân đóng góp, TP Hải Dương giao cho các phường chủ động triển khai bằng hình thức phù hợp, thành phố chỉ quản lý chất lượng và định hướng quy hoạch.

Ngoài vận động xã hội hóa từ cơ quan, doanh nghiệp hộ dân để cải tạo vỉa hè một số tuyến đường phố, TP Hải Dương thực hiện nhiều công trình từ nguồn ngân sách thành phố với tổng kinh phí hơn 53 tỷ đồng. Bao gồm cải tạo hệ thống cây xanh đường Thanh Niên, chỉnh trang phố Bạch Đằng và các nút giao thông lớn, thay thế hệ thống biển báo giao thông, sơn vạch kẻ đường trên các tuyến đường trục chính, lắp đặt block, vỉa hè… Thành phố phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 19.5.2022.
PV