Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh kết nạp Võ đường lân-sư-rồng Phúc Hưng 

THỨ HAI, 04/07/2022 16:11:14

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh vừa tổ chức kết nạp hội viên mới là Võ đường lân - sư - rồng Phúc Hưng ở thị trấn Gia Lộc. 


Thường trực Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh và đại diện các môn phái chúc mừng Võ đường lân -sư -rồng Phúc Hưng

Đây là địa phương có truyền thống múa lân - sư - rồng gắn liền với một số lễ hội truyền thống của địa phương và khu vực, song đang đứng trước nguy cơ bị mai một hoặc thất truyền. Tháng 8.2007, nghệ nhân Tăng Hữu Phong cùng một số người dân địa phương còn giữ được nghề đã phục hồi hoạt động của nghệ thuật múa lân - sư - rồng ở khu, đồng thời từng bước mở rộng quy mô hoạt động, rồi thành lập võ đường.

Đến nay, võ đường ngày càng phát triển và đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, với sự tham gia thường xuyên của gần 30 thành viên. Võ đường đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa của địa phương, huyện, tỉnh và giao lưu với các tỉnh, thành phố bạn trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ... Từ năm 2010 đến nay, Võ đường lân - sư - rồng Phúc Hưng còn tích cực tham gia vào các nghi thức thuộc phần lễ và phần hội của lễ hội mùa xuân và mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

Do hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa xã hội, năm 2017, UBND huyện Gia Lộc đã quyết định thành lập Câu lạc bộ Võ đường lân - sư - rồng Phúc Hưng và giao cho nghệ nhân Tăng Hữu Phong làm chủ nhiệm.

PHẠM CHỨC