Xây dựng công an cấp huyện toàn diện và công an xã, thị trấn chính quy

THỨ BA, 19/10/2021 19:28:46

Sáng 19.10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng công an cấp huyện toàn diện; công an xã, thị trấn chính quy. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương 

Hội nghị kết nối Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA ngày 19.6.2020 của Bộ trưởng Công an về tiếp tục xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Công an nhiều địa phương đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về xây dựng toàn diện công an cấp huyện, qua đó tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cũng như các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ, tăng cường về mọi mặt cho công an cấp huyện.

Đến ngày 15.10, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn (đạt 100%); trụ sở làm việc của công an ở cơ sở có nhiều cải thiện. Lực lượng công an xã, thị trấn chính quy đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cấp căn cước công dân gắn chip trên toàn quốc…

Tại Hải Dương, Công an tỉnh đã điều động 943 cán bộ công an chính quy về 188 xã, thị trấn (đạt 100%). Đến nay đã khởi công xây dựng 9 công trình trụ sở công an cấp xã tại TP Hải Dương và TP Chí Linh, phấn đấu cuối tháng 12 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, sẽ tiếp tục khởi công xây dựng 16 công trình còn lại theo lộ trình của đề án đã được phê duyệt nhằm đáp ứng về cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

VĂN TÚ