Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đạt thấp

THỨ TƯ, 29/06/2022 19:16:37

Sở Thông tin và Truyền thông cho biết tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính của tỉnh chỉ đạt 32% so với mức trung bình cả nước là 53%.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Ban Văn hóa -  Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá chi tiết, cụ thể hơn về hiệu quả hoạt động của bưu điện văn hóa xã
Chiều 29.6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh và kết quả công tác của ngành 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, tất cả huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp thôn, khu dân cư với 1.340 tổ và 6.891 thành viên.

Hiện chưa thực hiện danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 26.11.2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022 do chưa được phân bổ kinh phí thực hiện. Sở đã trình UBND tỉnh 12 văn bản, kế hoạch. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến chỉ đạt 22,61% so với trung bình cả nước là 32% (tính đến tháng 5.2022). Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính của tỉnh chỉ đạt 32% so với mức trung bình cả nước là 53%. Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị UBND tỉnh quan tâm xử lý, bố trí kinh phí để sở có căn cứ kịp thời triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch này; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, máy móc cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã nhằm hỗ trợ cán bộ, công dân thực hiện thủ tục hành chính...

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị sở quan tâm nâng cao hoạt động của bưu điện văn hóa xã; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4...
PHONG TUYẾT