Triển khai mô hình xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hồng Lạc

THỨ BA, 14/09/2021 15:46:00

Sáng 14.9, huyện Thanh Hà triển khai mô hình xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và những năm tiếp theo tại xã Hồng Lạc.


Lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà trao bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ và nhân dân xã Hồng Lạc

Xã Hồng Lạc phấn đấu 100% số hộ ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT); đạt tiêu chuẩn về các tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; 100% số làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu "An toàn về ANTT", "Đơn vị văn hóa". Địa phương không có tội phạm nghiêm trọng và không có công dân phạm tội nghiêm trọng; không có tụ điểm phức tạp về tội phạm... 

Xã Hồng Lạc đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình xã điểm về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gồm 30 người; thành lập Đội phòng cháy chữa cháy gồm 15 người.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà đã trao bằng khen của Bộ Công an cho cán bộ và nhân dân xã Hồng Lạc vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

MINH NGUYỆT