Sự kiện trong tỉnh từ ngày 29.11 - 5.12

THỨ HAI, 29/11/2021 07:30:00

Hội nghị lần thứ 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11... là một số sự kiện nổi bật trong tuần từ ngày 29.11 - 5.12.

- Ngày 29 và 30.11: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ để chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 30.11: Hội nghị lần thứ 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11.

- Ngày 30.11 và 1.12: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về "Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2021-2030, định hướng đến năm 2045"; hội nghị tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2023.

- Ngày 2 và 3.12: Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.