​Sự kiện trong tỉnh từ ngày 24 - 30.1

THỨ HAI, 24/01/2022 07:46:00

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tiếp, chúc Tết đoàn đại biểu Giáo xứ Kẻ Sặt; khai mạc Hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022 ... là một số sự kiện nổi bật trong tỉnh từ ngày 24 - 30.1.

- Ngày 24.1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tiếp, chúc Tết đoàn đại biểu Giáo xứ Kẻ Sặt; khai mạc Hội Báo Xuân Nhâm Dần 2022.

- Ngày 26.1: Hội nghị lần thứ 53 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ngày 27.1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm việc tại Hải Dương; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với nhà đầu tư Ấn Độ.

- Ngày 28.1: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng sẵn sàng chiến đấu.