Rà soát tổng thể để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh

THỨ TƯ, 30/11/2022 18:37:48

Chiều 30.11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 7) để xem xét một số nội dung, tờ trình liên quan tới hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 7) của UBND tỉnh

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trên cơ sở báo cáo của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Lưu Văn Bản yêu cầu quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 phải phù hợp với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Sau năm 2030 có thể linh hoạt quy hoạch mở để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Căn cứ vào tình hình phát triển khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và nhu cầu đất ở, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu nguyên tắc, tiêu chí, lý do điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất theo hướng giảm những dự án nhỏ lẻ, tập trung cho các dự án lớn trên tinh thần tháo gỡ vướng mắc về sử dụng đất cho các địa phương.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên báo cáo tình hình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh

Đối với phát triển CCN, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị bố trí đủ quỹ đất cho các CCN đã thu hút được chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 50% quỹ đất cho dự án CCN đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Ban Quản lý các KCN tỉnh tham mưu bằng văn bản hướng phát triển các KCN trên địa bàn giai đoạn 2021-2030, có đề xuất cụ thể dựa trên dự báo tình hình chung. Sở Xây dựng bám sát chỉ tiêu phân bổ và tính chất đô thị để tham mưu, đề xuất nguyên tắc điều chỉnh hợp lý đất ở. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường rà soát chỉ tiêu đất rừng, đất nông nghiệp để bảo đảm quỹ đất, giữ vững an ninh lương thực. Đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh phối hợp với cơ quan quy hoạch thủy lợi tỉnh để thống nhất nội dung, tiêu chí. 

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án bảo tồn khu di tích lịch sử, văn hóa Côn Sơn-Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo. Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, thực hiện một số hạng mục tu bổ, tôn tạo khu vực đền Kiếp Bạc và khu di tích Côn Sơn.


Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn giải trình phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện

Tính đến ngày 24.11, cơ quan lập quy hoạch đã nhận được 17 văn bản tham gia ý kiến của các sở, ngành, địa phương về hồ sơ quy hoạch tỉnh. Với việc xây dựng quy hoạch gắn với rà soát, điều chỉnh phương án sử dụng đất đai phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tiếp thu các ý kiến về rà soát quy hoạch sân golf, thành lập khu kinh tế chuyên biệt, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông… để yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu, chỉnh sửa và từng bước hoàn thiện.

Phục vụ lập quy hoạch tỉnh, Sở Xây dựng đã làm việc với các địa phương để hướng xây dựng phương án dự kiến điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện. Tuy nhiên, đến hết ngày 25.11 mới có UBND các huyện Nam Sách, Ninh Giang và TP Hải Dương gửi hồ sơ báo cáo. Qua rà soát các phương án quy hoạch vẫn còn một số hạn chế, gây khó khăn trong việc triển khai quy hoạch. Đó là bất cập về quy hoạch CCN, KCN và đất ở mới.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực phát biểu về thứ tự ưu tiên phân bổ chỉ tiêu đất

Đối với việc phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào các quy hoạch vùng cấp huyện và các quy hoạch liên quan, hiện Hải Dương có 86 vị trí đã thực hiện và đề xuất thực hiện CCN với tổng diện tích hơn 4.700 ha. Trong 33 CCN được thành lập trước năm 2017 có 5 CCN có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 28 CCN chưa có chủ đầu tư thì 1 CCN đang lựa chọn đơn vị đầu tư hạ tầng, 7 CCN có thể mở rộng, 20 CCN không còn quỹ đất mở rộng, chưa có đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư hạ tầng. 25 CCN được thành lập từ năm 2017 đến nay có 3 CCN được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, 22 CCN đang thực hiện thủ tục để thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Ngoài ra, có 18 CCN được các địa phương đề xuất phát triển giai đoạn 2021-2030, 10 CCN đề xuất phát triển giai đoạn 2031-2050.

Về phương án phát triển hệ thống KCN trên địa bàn tỉnh do Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo, ngoài 11 KCN đang hoạt động, 6 CCN đang triển khai thực hiện, tỉnh còn 6 KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, 2 KCN đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

NM