Ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự thôn Tư Đa

THỨ SÁU, 07/01/2022 21:20:36

Chiều 6.1, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn, xã Minh Hoà triển khai nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản an ninh trật tự tại thôn Tư Đa.


Các thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Tư Đa ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
Tổ tự quản về an ninh trật tự gồm 8 thành viên là hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân... Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp với các lực lượng tuần tra để kịp thời phát hiện những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự báo cáo công an xã giải quyết, xử lý.

Thôn Tư Đa có 352 hộ dân, gồm cả người dân công giáo. Những năm qua, thôn đã xây dựng được câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự như: Câu lạc bộ phụ nữ công giáo với công tác an ninh trật tự và hoạt động từ thiện nhân đạo, câu lạc bộ giữ gìn an ninh trật tự của cựu chiến binh.

Trước đó, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn đã xây dựng 2 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại phường An Lưu và Long Xuyên.
PV