Phiên chất vấn của Quốc hội chiều ngày 9.6

THỨ NĂM, 09/06/2022 14:01:08

Chiều 9.6, Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/iA0HN8ikdB0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Theo Tuổi trẻ