Phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh

THỨ SÁU, 24/03/2023 18:14:32

10 đơn vị thuộc Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ký giao ước thi đua năm 2023.


Đại diện các đơn vị cam kết thi đua năm 2023
Chiều 24.3, khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp gồm các đơn vị: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội Nhà báo, Hội Cựu thanh niên xung phong, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù, Hội Đông y của tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Năm 2023, các đơn vị cam kết giao ước thi đua với những nội dung: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị; xây dựng tổ chức hội, cơ quan hội vững mạnh; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động của khối thi đua.

Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập từ năm 2020. Đây là lần thứ tư khối thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023; phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình và cách làm hay, sáng tạo; duy trì và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển bền vững, thiết thực và hiệu quả.
PL