Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và đầu tư công

THỨ BA, 16/08/2022 13:56:16

3 nghị quyết đã được các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra sáng 11.8.

HĐND tỉnh vừa ban hành 3 nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (xem nghị quyết tại đây)

2. Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Hải Dương (xem nghị quyết tại đây)

3. Nghị quyết về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương (xem nghị quyết tại đây).
PHONG TUYẾT