Nâng cao chất lượng giám sát, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của người dân

THỨ HAI, 04/07/2022 14:40:44

Sáng 4.7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ  Lê Văn Hiệu phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban của 2 Ban Chỉ đạo chủ trì 2 hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh nâng cao chất lượng giám sát, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến ý kiến người dân kiến nghị qua tiếp xúc, đối thoại, tiếp dân, đơn thư. Ban Thanh tra nhân dân cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiến nghị những sai phạm ở cơ sở. Trong trường học và các cơ sở y tế, Quy chế dân chủ cần được chú trọng thực hiện tốt hơn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu để tạo môi trường, động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc, cống hiến.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đã có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều hạn chế
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đánh giá hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài các hoạt động thường xuyên, năm nay, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027. Tuy nhiên, công tác tôn giáo còn gặp một số khó khăn như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo chưa được đẩy mạnh; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và quản lý di tích có nơi chưa thực sự chặt chẽ...

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng 6 tháng đầu năm tương đối ổn định
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu nhấn mạnh thời gian tới cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức chuyên sâu về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tăng cường quản lý sinh hoạt tôn giáo, ngăn chặn đạo lạ xâm nhập... Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đúng trách nhiệm được phân công.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 14 cuộc giám sát. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát; 4/12 huyện, thị xã, thành phố tổ chức 10 cuộc giám sát tại 10 xã về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Ủy ban MTTQ các cấp tiếp 1.097 lượt công dân, tiếp nhận 626 đơn thư khiếu nại, tố cáo (31 đơn không đủ điều kiện giải quyết; 595 đơn đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trong đó có thông báo trả lời giải quyết 536 đơn). 

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị sớm tổ chức tập huấn cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết về thực hiện quyền dân chủ của công dân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tham mưu, phối hợp tổ chức kiểm tra 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 16.7.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các huyện Thanh Miện, Thanh Hà...
PHONG TUYẾT