Kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

THỨ BẢY, 24/09/2022 13:16:28

Sáng 24.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.

 Sáng 24/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 24.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Chủ tịch nước.
Theo TTXVN