Kim Thành khen thưởng 15 tập thể, cá nhân trong công tác tuyển quân

THỨ BA, 19/10/2021 17:34:07

Sáng 19.10, huyện Kim Thành tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Kim Thành Lê Anh Dũng trao tặng giấy khen cho các tập thể

Huyện Kim Thành dự kiến khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã năm 2022 từ ngày 31.10 đến 12.11; cấp huyện từ ngày 23.12 đến 11.1; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 24 đến 28.1.2022; giao nhận quân từ 16.2 đến 20.2.2022.

Để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huyện Kim Thành yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên xây dựng kế hoạch thực hiện khám sơ tuyển, bảo đảm tiêu chuẩn, đủ chỉ tiêu với chất lượng cao...

Năm 2021, huyện Kim Thành đã hoàn thành chỉ tiêu giao 150 nam thanh niên cho 5 đầu mối đơn vị nhận quân. Trước khi giao quân, các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác chăm lo, động viên thanh niên nhập ngũ. 100% thanh niên nhập ngũ đều được tặng quà, một số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ động viên riêng.

Nhân dịp này, huyện Kim Thành tặng giấy khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

PV