Khen thưởng 22 làng, khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa 5 năm

THỨ SÁU, 04/06/2021 10:55:55

UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 22 làng, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, phát huy tốt danh hiệu 5 năm liên tục giai đoạn 2016 - 2020.

Các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, TPHải Dương và TP Chí Linh mỗi nơi có 2 làng, khu dân cư được khen tặng. Huyện Cẩm Giàng và Thanh Miện mỗi nơi có 1 làng, khu dân cư được khen tặng. Ngoài bằng khen, UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ mỗi làng 5 triệu đồng để bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa tại cơ sở.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phát huy tốt danh hiệu 5năm liên tục và đề nghị công nhận lại 121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2016 - 2020.

PHÚC MINH