Hội thao Trung đội dân quân cơ động dự kiến diễn ra từ ngày 29- 30.8

THỨ NĂM, 18/08/2022 11:21:10

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội thao Trung đội dân quân cơ động tỉnh năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 29 - 30.8 với sự tham gia của 12 Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Mỗi đơn vị cử 1 đoàn từ 28 - 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động huyện. Nội dung thi đấu trong hội thao gồm: duyệt đội ngũ, đồng diễn võ thể dục tay không, chiến thuật dân quân tự vệ, bắn súng tiểu liên AK bài 1 và 3 môn quân sự phối hợp.

Hội thao nhằm đánh giá kết quả xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Trung đội dân quân cơ động các địa phương, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, quản lý, chỉ huy, huấn luyện của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, đồng thời rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho dân quân cơ động...
PV