Hải Dương tập trung thực hiện mục tiêu kép những tháng cuối năm

THỨ SÁU, 24/09/2021 13:56:18

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có nhiều điểm sáng. Những tháng cuối năm, Hải Dương xác định phải tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất, vừa chống dịch.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 2) của UBND tỉnh

Nhiều điểm sáng

Sáng 24.9, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 2) của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về nội dung báo cáo, tờ trình của các Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường (TNMT).
              
Sau khi nghe nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Sở KHĐT; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng qua.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thủy sản có mức tăng trường khá. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống dịch, được Chính phủ đánh giá cao. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nên Hải Dương đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế".

Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Tập trung thực hiện mục tiêu kép, ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch Covid-19, trong đó cần tập trung cho các doanh nghiệp để bảo đảm an toàn trong sản xuất. Tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine sớm nhất, không kén chọn loại vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng.
              
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đề ra, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Sở KHĐT chủ trì rà soát tiến độ giải ngân của các dự án. Xem xét tham mưu cho tỉnh kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư công của những dự án chậm, muộn, không có khả năng giải ngân cho các dự án khác đang thiếu vốn, có khả năng giải ngân sớm.

Cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dữ liệu quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tỉnh. Phấn đấu hoàn thành quy hoạch tỉnh trước ngày 31.12.2021. Rà soát, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. Sở KHĐT cần tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
              
Đánh giá công tác thu, chi ngân sách tỉnh 9 tháng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh kết quả thu ngân sách đạt khá nhưng chủ yếu tăng từ nguồn thu sử dụng đất. Để tạo nguồn thu bền vững, đề nghị các ngành có giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động sản xuất, hỗ trợ phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các sở KHĐT, Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh bám sát tiến độ thu, chi ngân sách để tham mưu kịp thời; cần tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền, ưu tiên nguồn lực chi cho phát triển…
              
Theo báo cáo của Sở KHĐT, 9 tháng năm 2021, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có mức tăng trưởng khá, ước tổng giá trị sản xuất đạt 15.104 tỷ đồng, bằng 76,9% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; tồng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 68,7% kế hoạch năm, tăng 9,5%; tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ bằng 66% kế hoạch năm, giảm 0,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh ước đạt 13.396 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng là 10.246,9 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm, giảm 3%.
              
Cho ý kiến một số nội dung quan trọng
              
Cũng tại phiên họp này, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Liên quan đến báo cáo của Sở KHĐT về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chưa ban hành quy định này. Đề nghị Sở KHĐT phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát kỹ dự thảo văn bản, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng trước khi xây dựng các quy định cụ thể. Đề nghị các sở, ngành xem xét, tổ chức hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu ở lĩnh vực này và đại diện các doanh nghiệp để lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo.
             
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với sự cần thiết, nội dung tờ trình của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở, đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Sở Tài chính phối hợp các Sở TNMT, Xây dựng, Tư pháp rà soát lại dự thảo văn bản để phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương. Sở Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo văn bản sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành.
              
Liên quan đến nội dung tờ trình của Sở TNMT đề nghị trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục công trình dự án đề nghị thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TNMT rà soát lại văn bản, chỉ đề nghị HĐND tỉnh xem xét chấp thuận thu hồi đất đối với các dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất. UBND cấp huyện rà soát lại toàn bộ các dự án, công trình cấp huyện dự kiến thực hiện trong các năm 2021, 2022 để trình HĐND tỉnh chấp thuận tại kỳ họp tới, tránh tình trạng phải bổ sung thêm dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tập trung triển khai dự án, công trình đã được chấp thuận trong năm 2021. Sở TNMT rà soát lại toàn bộ dự án trọng điểm của tỉnh, nếu chưa có trong kế hoạch sử dụng đất cần phải bổ sung ngay, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tới. Hướng dẫn các huyện lập kế hoạch sử dụng đất cho năm sau theo đúng chỉ tiêu, nguyên tắc để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 31.12 hàng năm.

PHAN ANH