Gia Lộc thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang

THỨ BẢY, 25/03/2023 13:48:55

Hội thi được tổ chức trong 2 ngày 23-24.3, thu hút 23 thí sinh là những đồng chí trực tiếp giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang huyện dự thi.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh (ảnh cơ sở cung cấp)
Sau 2 ngày tổ chức Hội thi "Cán bộ chính trị, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi lực lượng vũ trang huyện năm 2023", Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Toàn Trung, Trợ lý chính trị (Ban Chỉ huy quân sự huyện); 2 giải nhì, 2 giải ba và giấy chứng nhận đạt loại giỏi cho 7 thí sinh.

Thí sinh đã trải qua các phần thi: Soạn bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử; Thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm; Kiến thức tổng hợp; Viết 1 bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và thi Điều lệnh đội ngũ.

Hội thi là dịp để đơn vị đánh giá chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị ở các đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác giáo dục chính trị. Nâng cao trình độ sư phạm cho cán bộ giảng dạy chính trị, đồng thời lựa chọn cán bộ giảng dạy chính trị xuất sắc tham gia thi cấp tỉnh.
PV