Ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sĩ quên mình chống “giặc lửa”

THỨ TƯ, 01/12/2021 15:16:59

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó đã kiềm chế được số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

Sáng 1.12, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự, chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về phía đại biểu các bộ, ngành Trung ương có đồng chí Phạm Đình Toàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Công thương; đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Tài Chính; đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Xây dựng; đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Lao động,  Thương binh và Xã hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Tại điểm cầu tỉnh Hải Dương, dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp về PCCC & CNCH.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường; nhận thức của cá nhân, tổ chức về vai trò, trách nhiệm trong PCCC được nâng lên. Phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng được coi trọng và phát triển sâu rộng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC & CHCN còn một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục, nhất là những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cần phải có chủ trương, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, ngày 18.5.2021, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

Hội nghị được tổ chức để đánh giá toàn diện tình hình kết quả thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác PCCC & CNCH; đồng thời phổ biến những nội dung quan trọng tại Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, ban, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác PCCC & CNCH.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47 -CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, trong giai đoạn 2015-2019, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về PCCC & CNCH.

Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu chữa, dập tắt, xử lý hàng chục nghìn vụ cháy, sự cố và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng nghìn người trong đám cháy.

Việc khống chế, dập tắt kịp thời, không để cháy lớn đã góp phần bảo vệ khối lượng tài sản ước tính hơn 700.000 tỷ đồng trong những năm qua. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay đã xử lý trên 15.000 vụ CNCH; trực tiếp cứu được 4.000 người; phối hợp xử lý an toàn, kịp thời nhiều sự cố rò rỉ xăng dầu, hóa chất. Ngăn chặn được các thảm họa về cháy, nổ xảy ra. Qua đó, vai trò, nhiệm vụ thường trực CNCH của các lực lượng CNCH đối với các vụ sự cố, tai nạn ngày càng được khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc

Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, các bộ ban, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công bảo đảm tiến độ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC & CNCH.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC & CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC & CNCH; xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch, giải pháp về PCCC & CNCH cũng như nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; công tác chữa cháy và CNCH.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã quán triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18.5.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25.6.2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC & CNCH, Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 02- KL/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng, Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các bộ, ban, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong công tác PCCC & CNCH.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh từ thực tế cho thấy việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25.6.2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC” và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 99/2019/QH14 về “Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC” là những chủ trương hoàn toàn chính xác, kịp thời để xác định các yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác PCCC trong tình hình mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương, công tác PCCC & CNCH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; qua đó đã kiềm chế được số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, cứu được hàng nghìn người, bảo vệ được khối tài sản của Nhà nước và nhân dân ước tính hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát PCCC & CNCH hi sinh, quên mình trong cuộc chiến chống “giặc lửa” đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 99/2019/NQ/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1492/QĐ-TTg, Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC & CNCH, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC & CNCH.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh phải xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC & CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện.

Cần nhận thức rõ là làm tốt công tác PCCC & CNCH là tự bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự quan tâm, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về PCCC & CNCH là yếu tố quyết định trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác này.

Trong công tác PCCC & CNCH phải lấy phòng ngừa là chính, có giải pháp đồng bộ để kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Do vậy, cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này; tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH. Đối với nội dung này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC & CNCH và kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho nhân dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an sớm hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH, đưa nội dung giảng dạy kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm việc kết nối đồng bộ được với các ngành, các lĩnh vực, với địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường mở rộng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC & CNCH.

Cùng với đó, xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH vì nước quên thân, vì dân phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH, lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng bằng khen của bộ cho 24 tập thể và 21 cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành tham luận các giải pháp, phương hướng để triển khai các nhiệm vụ trong công tác PCCC.

Theo Công an nhân dân