Đồng bào công giáo tích cực tham gia phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

THỨ NĂM, 18/08/2022 19:09:27

Chiều 18.8, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2017-2022.


Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2017-2022
Các đồng chí: Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng khẳng định những năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều xứ đạo, họ đạo thành lập mô hình tự quản “Làng an toàn, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ an ninh tự quản”, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục động viên chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc về nhân quyền, tôn giáo và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào công giáo, phối hợp các ngành chức năng kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các chương trình an sinh xã hội; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với việc xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình công giáo gương mẫu”.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2017-2022.
PV