Đổi mới chất lượng hoạt động HĐND các cấp

THỨ BA, 19/10/2021 14:05:42

Sáng 19.10, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 5 Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thứ 5 Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng lưu ý 2 tháng cuối năm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh phải tăng tốc lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm là tập trung tổ chức tốt 2 kỳ họp chuyên đề và thường kỳ. Phấn đấu chất lượng kỳ họp sau cao hơn kỳ họp trước. Hoàn thành kế hoạch giám sát năm 2021; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới chất lượng hoạt động HĐND các cấp; tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022; tổ chức giao ban 2 cấp trước kỳ họp thứ 4.

Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm, đồng chí Phạm Xuân Thăng giao các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phối hợp đôn đốc, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu dự thảo chỉ thị phải theo đúng tinh thần "5 rõ". Cần bám sát mục tiêu phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lãnh đạo hoạt động của HĐND các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương; lãnh đạo UBND các cấp tổ chức, thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND theo tinh thần "5 rõ". Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đại biểu HĐND các cấp, tăng tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu, phục vụ và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của HĐND…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí lấy tên gọi là “Nghị quyết đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”, đồng thời yêu cầu biên tập lại dự thảo nghị quyết theo hướng ngắn, nêu rõ những vấn đề thực sự đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung định hướng vào 5 nhóm giải pháp: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng tăng cường số lượng các kỳ họp chuyên đề, nâng cao chất lượng chất vấn, đi đến tận cùng vấn đề cử tri quan tâm; ứng dụng triệt để chuyển đổi số vào tổ chức, thực hiện kỳ họp sao cho nhanh, gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp, đổi mới chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đại biểu HĐND, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND các cấp.

Về một số nội dung khác, đồng chí Phạm Xuân Thăng giao các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung cao để biên soạn, chỉnh sửa, hoàn chỉnh để chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh.

PV