[Đồ họa] Thanh tra nhân dân Hải Dương phát hiện hơn 14.000 vụ việc

THỨ NĂM, 18/08/2022 12:20:16

Gần 10 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn ở Hải Dương đã phát hiện, kiến nghị chính quyền giải quyết 14.178 vụ việc.

TIẾN MẠNH - HUỲNH LONG