Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp vượt chỉ tiêu 9 đảng viên

THỨ BA, 29/11/2022 15:34:53

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đang tiếp tục tập trung phát triển đảng viên, trong đó chú ý đến đối tượng sinh viên.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp được 139 đảng viên, vượt chỉ tiêu 9 đảng viên.

Các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp được nhiều đảng viên là: Trường Cao đẳng Hải Dương (28 đảng viên), Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (21 đảng viên), Cục Thuế tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng kết nạp được 11 đảng viên, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (8 đảng viên), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (7 đảng viên).

Trong năm, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 235 đối tượng kết nạp Đảng và 63 đảng viên mới.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đang tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển đảng viên, trong đó tập trung phát triển đảng trong sinh viên tại các Đảng bộ trường học trực thuộc.
 
PV