Chủ tịch Quốc hội chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

THỨ HAI, 24/01/2022 06:50:26

Ngày 23.1, tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết gia đình nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Theo báo Tin tức