​Sự kiện trong tỉnh từ ngày 3 - 9.10

THỨ HAI, 03/10/2022 08:00:00

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia một số dự thảo luật ...là một trong nhiều sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 9.10

- Ngày 3.10: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh xem xét kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm nay và 6 tháng đầu năm 2023.

- Ngày 4.10: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 20 năm thành lập.

- Ngày 6.10: Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

- Ngày 7.10: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia một số dự thảo luật dự kiến Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.