​Sự kiện trong tỉnh từ ngày 15 - 21.8

THỨ HAI, 15/08/2022 08:08:58

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 ... là một trong nhiều sự kiện nổi bật dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 21.8.

- Ngày 15.8: Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

- Từ ngày 16-18.8: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Y tế, UBND TP Hải Dương, các Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đắc Phúc, Công ty TNHH Rượu vang và rượu mạnh La Martiniquaise VN về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2021.

- Ngày 17.8: Khai mạc Triển lãm "Ảnh tư liệu, thời sự-nghệ thuật tỉnh Hải Dương-2022".

- Ngày 18.8: Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2017-2022.

- Từ ngày 18-19.8: Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng tại các xã Định Sơn (Cẩm Giàng), Cổ Dũng (Kim Thành), Yết Kiêu (Gia Lộc).

- Ngày 19.8: Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật thuế, đầu tư; đối thoại và tôn vinh người nộp thuế năm 2022.