[Đồ họa] 19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng chống

THỨ BA, 09/08/2022 16:32:22

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực vừa hướng dẫn một số nội dung cần tập trung chỉ đạo phòng chống, trong đó nhận diện 19 hành vi.