Cẩm Giàng diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ

THỨ BẢY, 24/09/2022 21:28:42

Sáng 24.9, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Cẩm Giàng tổ chức diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ cho Trung tâm Y tế huyện. Đây là đơn vị cuối cùng của huyện Cẩm Giàng tổ chức diễn tập trong năm 2022.


Diễn tập vận chuyển trang thiết bị y tế ra căn cứ chiến đấu
Trước đó, huyện Cẩm Giàng đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại 7 xã, thị trấn gồm: Cẩm Đoài, Tân Trường, Lương Điền, Thạch Lỗi, Cao An, Cẩm Điền và thị trấn Lai Cách; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Đức Chính.

Diễn tập Trung tâm Y tế huyện triển khai kế hoạch di chuyển cơ quan ra căn cứ chiến đấu
Các cuộc diễn tập bảo đảm cho địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, dẹp bạo loạn vũ trang trên địa bàn huyện; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và bảo đảm tác chiến phòng thủ huyện; thực hành di chuyển cơ quan ra căn cứ chiến đấu, tổ chức ổn định nơi làm việc mới...
TUẤN SỸ