Bình Giang tổ chức 22 cuộc đối thoại của người đứng đầu với nhân dân

THỨ TƯ, 28/09/2022 07:46:27

Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, nhân dân phản ánh nhiều vấn đề bức xúc phát sinh tại địa phương.


Chủ tịch HĐND huyện Bình Giang Nguyễn Hữu Nam đối thoại với người dân xã Hùng Thắng 
 
Theo Ban Dân vận Huyện ủy Bình Giang, từ đầu năm đến ngày 27.9, huyện đã tổ chức 22 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Cấp huyện tổ chức 2 cuộc, cấp xã tổ chức 20 cuộc, tăng 8 cuộc so với năm 2021. Xã Thúc Kháng tổ chức nhiều nhất với 3 cuộc. Các xã Tân Việt, Bình Minh, Bình Xuyên, Thái Học mỗi nơi tổ chức 2 cuộc. 3 địa phương chưa tổ chức được cuộc nào gồm thị trấn Kẻ Sặt, các xã Hồng Khê, Nhân Quyền. Những địa phương này đã xây dựng kế hoạch tổ chức trong quý IV.

Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, nhân dân phản ánh nhiều vấn đề bức xúc phát sinh tại địa phương như đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội; giải quyết các chế độ, chính sách cho nhân dân...

Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trả lời, giải trình, phân công đơn vị giải quyết những kiến nghị cụ thể của nhân dân, đồng thời tiếp thu các ý kiến để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
HN