Ba huyện, thị xã đầu tiên khám tuyển nghĩa vụ quân sự

THỨ NĂM, 01/12/2022 18:12:15

Ngày 1.12, ba huyện, thị xã đầu tiên trong tỉnh Hải Dương là thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Kim Thành khám sức khoẻ cho thanh niên
Thị xã Kinh Môn đã phát lệnh khám tuyển trên 900 thanh niên đủ sức khỏe sau khi khám sơ tuyển tại các xã, phường. Huyện Kim Thành phát lệnh điều khám gần 600 thanh niên. Huyện Nam Sách phát lệnh khám hơn 600 thanh niên. Để công tác khám tuyển đúng quy định, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 3 địa phương trên đã sớm tổ chức hội nghị triển khai đến các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong ngày đầu, 100% số thanh niên của 4 xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn đến khám. Trên 90% số thanh niên ở 3 xã của huyện Kim Thành và 3 xã ở huyện Nam Sách đã đến khám. 

Theo kế hoạch, huyện Kim Thành kết thúc khám tuyển vào ngày 6.12; thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách cùng kết thúc khám tuyển vào ngày 7.12.
PV