Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

THỨ BA, 06/12/2022 20:23:18

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền.

 

Theo đó, khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải báo cáo NHNN.

Theo NHNN, Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2022 thay thế cho Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012. Trong đó, khoản 2 điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước - 1

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh minh họa)

Việc xây dựng quyết định hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và công tác phòng chống tội phạm.

Theo dự thảo này, giá trị giao dịch phải báo cáo là 300 triệu đồng. Mức giá trị này tương đương quy định trước đó tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18.4.2013. Việc giữ nguyên mức giá trị này phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ngoài ra, theo khuyến nghị Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng, cao hơn mức quy định tại dự thảo quyết định). Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400 triệu đồng sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF nên NHNN kiến nghị giữ nguyên mức giá trị trên để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị.

Theo Tiền Phong