Cập nhật giá vải trên trang thông tin điện tử Sở Công thương

THỨ SÁU, 20/05/2022 09:20:13

Giá bán vải sẽ được cập nhật đến hết vụ thu hoạch.


Giá vải được cập nhật hằng ngày trên trang thông tin điện tử Sở Công thương 

 
Sở Công thương đã cập nhật chi tiết giá vải bán buôn, bán lẻ hằng ngày trên trang thông tin điện tử của sở. Giá vải bán buôn được cập nhật từ đầu giờ sáng tại các điểm bán và nhà vườn ở huyện Thanh Hà, TP Chí Linh. Giá bán lẻ được cập nhật tại huyện Thanh Hà, TP Chí Linh, cửa hàng bán hoa quả và một số chợ lớn của TP Hải Dương.

 
HUYỀN TRANG