Những đảng viên xuất sắc

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ tặng bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chính trị

Những đảng viên xuất sắc

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ tặng bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Góc nhìn

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời

Vì sao cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời? Bởi, nếu không thường xuyên sửa mình, không giữ gìn và rèn luyện đạo đức thì rất dễ sa ngã, suy thoái.

Xã hội

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường từ 6-61 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.