Kho tư liệu hấp dẫn về làng nghề Châu Khê

THỨ BẢY, 30/07/2022 08:46:30

Cuốn Lịch sử văn hóa làng Châu Khê sẽ mang đến nhiều thông tin hấp dẫn về làng nghề truyền thống này.


Sách Lịch sử văn hóa làng Châu Khê được lưu trữ tại Thư viện tỉnh

Là một trong những làng cổ nổi tiếng của tỉnh và cả nước với nghề chế tác vàng bạc, làng Châu Khê, xã Thúc Kháng (Bình Giang) mang trong mình nhiều câu chuyện, sự tích hấp dẫn về đất và người, di sản văn hóa trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên bản sắc văn hóa riêng của địa phương này. Tất cả những thông tin thú vị trên được tập hợp trong cuốn Lịch sử văn hóa làng Châu Khê.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có chuyến hành trình đầy thú vị tìm hiểu về ngôi làng cổ nằm bên tả ngạn sông Cửu An này. Nhóm biên soạn đã chia cuốn sách thành 2 phần chính, trong đó phần 1 giới thiệu khái quát về lịch sử vùng đất, con người Châu Khê xưa và nay. Phần 2 đi sâu nghiên cứu hệ thống các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như di tích lịch sử văn hóa, cổ vật, lễ hội truyền thống, nghề cổ truyền, phong tục tập quán, tri thức, văn nghệ dân gian… Đặc biệt, cuốn sách dành những trang viết về di sản văn hóa do người Châu Khê tạo ra tại phố Hàng Bạc (TP Hà Nội), nơi lưu giữ truyền thống chế tác vàng bạc tinh xảo của kinh thành Thăng Long xưa.

Cuốn sách là kết quả nỗ lực nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn trong 2 năm của tập thể cán bộ Bảo tàng tỉnh nhằm mang đến cho độc giả một cuốn sách khảo cứu tổng hợp, giới thiệu một cách có hệ thống, logic về lịch sử, địa lý, kinh tế, đời sống của người dân Châu Khê, di sản văn hóa của làng Châu Khê trong quá khứ, hiện tại. Những tư liệu trong cuốn sách được bố cục khoa học, các sự kiện, nhân vật được xâu chuỗi phù hợp và logic dựa trên tư liệu thu được qua các cuộc khảo sát, điền dã cũng như đi sâu tìm hiểu nguồn tư liệu lưu trữ ở địa phương và trung ương. Bằng việc chọn lọc, đối chiếu, so sánh các nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng như bia đá, lý lịch di tích, lịch sử Đảng bộ xã…, nhóm biên soạn đã mang đến cho bạn đọc những thông tin được nghiên cứu, kiểm chứng nghiêm túc về vùng đất lịch sử này.

Cuốn sách là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho nhân dân, các nhà nghiên cứu khoa học và những người muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa vùng đất Châu Khê. Cuốn sách có 306 trang, được lưu trữ tại Thư viện tỉnh. 

BÌNH AN