[Đồ họa] Võ An Ninh - Cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam

THỨ BẢY, 18/06/2022 13:42:36

Võ An Ninh là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, một nhân chứng lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ XX. Không chỉ là một cây đại thụ của cuộc đời, ông còn là cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam.